bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Afschaffing bouwvrijstelling stikstof: naar verwachting geen gevolgen LOYD

17 november 2022

Wellicht heb je onlangs in media gehoord over de stikstofwetgeving en de onlangs afgeschafte vrijstelling voor de bouw. In dit bericht gaan we hierop in.

Dit is er besloten
De Raad van State heeft besloten dat de vrijstelling voor de bouw met betrekking tot de stikstofwetgeving niet langer geldt. De bouwvrijstelling was bedoeld om belangrijke maatschappelijke opgaven – zoals warmtenetten en woningbouw – mogelijk te maken. Het afschaffen van de vrijstelling betekent dat bij alle nieuwe of nog niet onherroepelijke bouwinitiatieven de uitstoot van stikstof moet worden berekend die tijdens de bouw ontstaat.

Naar verwachting geen gevolgen voor LOYD
LOYD is onherroepelijk. De verwachting is dan ook dat de uitspraak van de Raad van State geen invloed heeft op de planning van LOYD. Via deze website en de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe