bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

De prachtige binnentuin van LOYD

22 juli 2021

Naast de luxe appartementen en de prachtige natuur van de Waalsprong is ook de binnentuin een belangrijk onderdeel van LOYD en het woongenot van de toekomstige bewoners.

We spraken met Felixx Landscape Architects & Planners. Dit gerenommeerde bureau is verantwoordelijk voor het prachtige ontwerp van de binnentuin. Ook deelden ze de fraaie impressies die te zien zijn bij dit artikel (© Felixx Landscape Architects & Planners).

Wat was voor jullie van belang bij het ontwerp van de binnentuin voor LOYD?
LOYD ligt op een “terp” in het rivierenlandschap, een plek die van oudsher een agrarisch karakter heeft. Deze terp bestaat echter niet uit een grondlichaam, maar een verdiepte parkeergarage omringd door een dijk die de zijkanten aan het zicht onttrekt en de daktuin verbindt met zijn omgeving. De inpassing van de binnentuin geeft deze ingenieuze constructie haar natuurlijke uitstraling.

Hoe kan de stijl en sfeer van de binnentuin worden omschreven?
De buitenranden van de terp worden ingezaaid met een laagblijvend bloemrijk grasmengsel. Tussen de drie LOYD-gebouwen is de onderbouwing meer gecultiveerd en bestaat deze uit een tapijt van vaste planten dat doorloopt tot aan de gevel. Zo staat de bebouwing met zijn voeten in een jaarrond aantrekkelijk landschap. Van het vroege voorjaar tot in het najaar bloeien er verschillende accentplanten.


Impressie binnentuin LOYD. Felixx studie 2020.

Op welke wijze is de omgeving en de architectuur van de LOYD-gebouwen meegenomen in het ontwerp?

Het ontwerp van de buitenruimte van LOYD sluit aan bij de landschappelijke setting en de architectuur van de directe omgeving van het project. De kronkelige paden zijn aangelegd met gebakken klinkers, een gebiedseigen materiaal dat van oudsher veel wordt toegepast in het rivierenlandschap. De verschillende vruchtdragende bomen op de terp vormen samen een bescheiden boomgaard en refereren zo aan het agrarische karakter van het gebied langs de Waal. De groene uitstraling van het gebouw wordt, daar waar de constructie het toelaat, nog versterkt door grote plantenbakken aan te brengen op de balkons. Hierin worden bloeiende vruchtdragende heesters en kleine fruitbomen aangeplant om het gevelbeeld te vergroenen.

Hoe komt biodiversiteit en natuurinclusiviteit terug in het ontwerp van de binnentuin?
De variëteit van gebruikte bloemenmengsels, heesters en vruchtdragende bomen heeft een sterke aantrekkingskracht op diverse bestuivende insecten. Voor versterking van de fauna in het gebied zijn in de gevels 120 nestvoorzieningen voor de gierzwaluw opgenomen. De balustrades rond de patio in de parkeergarage herbergen nog eens 120 nestkasten voor de huismus. Tot slot zijn er op verschillende locaties in totaal zes voorzieningen opgenomen voor de gewone dwergvleermuis.

Waar zijn jullie het meest trots op?
Door de betonconstructie, de daktuinopbouw, drainage-, irrigatie en de beplanting precies op elkaar af te stemmen konden wij hier een blijvend mooie binnentuin realiseren. Om binnen de hoge dichtheid van wonen deze binnentuin te realiseren, die de verschillende constructies en bouwblokken op elegante wijze verbindt en duurzaam de woonomgeving verrijkt: daar zijn wij het meest trots op.

Willen jullie tot slot nog iets kwijt over het project?
De precieze afstemming tussen verschillende onderdelen is alleen mogelijk geweest door de uitzonderlijk goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hierdoor heeft de binnentuin echt kwaliteit aan LOYD kunnen toevoegen. De samenwerking bepaalt in onze ogen dan ook in grote mate het succes van dit bijzondere project.

Bekijk de nog beschikbare appartementen van LOYD
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe